Prekių pirkimo / pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB "VITAGA" ir Ko, įm.k 135931479, Draugystės g. 15B, Kaunas, eshop@sport4u.lt) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.sport4u.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.sport4u.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami tik užsakymų atlikimui, prekės pristatymui ir problemų, jei tokios kyla, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, išsprendimui.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai apie užsakymo vykdymo eigą.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie www.sport4u.lt duomenų.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  www.sport4u.lt  turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo –  pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.sport4u.lt sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.sport4u.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7.  Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.
4.8 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi www.sport4u.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis internetine parduotuve www.sport4u.lt.
5.3  Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:
5.4.1. naudojantis savo el. bankininkystės sistema –pinigus Pirkėjas perveda į www.sport4u.LT atsiskaitomąsias sąskaitas.
5.4.2. naudojantis mokėjimų tarpininko www.kevin.lt paslaugomis.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerių tarnybos SST paslaugomis.
6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos kitą darbo dieną, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
6.5  Lietuvoje prekės yra pristatomos per 1-3 darbo dienas.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba dėl kurjerių tarnybos kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.8. Pirkėjas privalo el. paštu  pateikti Pardavėjui pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
6.9. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui nepriėmus jos iš kurjerių, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas bei padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

7. Prekių kokybė, garantijos.
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.sport4u.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
7.3. Prekėms yra suteikiama 2 metų garantija.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties pranešdamas apie sutarties atsisakymą Pardavėją el. paštu eshop@sport4u.lt .
8.2. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui.
8.3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi grąžinti Prekių grąžinimo puslapyje pateiktais būdais (https://www.sport4u.lt/prekiu-grazinimas). Grąžinamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Atidaryta pakuotė neįvardijama kaip pažeidimas, jei buvo siekiama įsitinki, ar gauta prekė atitinka elektroninėje parduotuvėje nurodytą aprašymą bei pasimatuoti. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.
8.5. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą, Pirkėjui yra grąžinami pinigai už grąžintas prekes (įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas). Pinigai grąžinami į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pinigai yra grąžinami tik kai prekė yra pristatyta Pardavėjui ir patikrinta ar prekė nėra pažeista.
8.6. Jei Pirkėjas nori grąžinti nekokybišką prekę, pirmiausia Pirkėjas privalo kreiptis į pardavėją el.paštu eshop@sport4u.lt pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą. Pirkėjas turės grąžinti prekę pardavėjo sąskaita. Gavus prekę, ne vėliau kaip per 14dienų nuo kreipimosi datos, Pardavėjas įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą. Gamyklinio defekto atveju yra taikoma 2 metų garantija.
8.7. Jei Pirkėjas nesutinka su prekės kokybės įvertinimu dėl gamyklinio defekto nustatymo, Pirkėjas gali teikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).
8.8. Nuotolinės sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimą ir jo apribojimus, taip pat ir išimtis, kai negalima atsisakyti nuotolinės sutarties, reglamentuoja Civilinio kodekso 6.22810 – 6.22811 straipsniuose įtvirtintos nuostatos.

9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.sport4u.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu  elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją,  ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis

10. Baigiamosios nuostatos.
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink